І МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ВІДКРИТА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ”
2022
#OSICU2022

27-28.10.2022
online
Відкрите
наукове майбутнє:
лідери змін
Головна тема конференції

Державна науково-технічна бібліотека України за підтримки Міністерства освіти і науки України має честь запросити для участі у І міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022», яка відбудеться під егідою Міністерства освіти та науки України та за участю національних, міжнародних організацій, асоціацій та інших спонсорів., 27-28 жовтня 2022 року у м. Києві в онлайн форматі.

#OSICU2022

OSICU2022 – це міжнародна наукова конференція з відкритої науки та інновацій в Україні (приурочена до міжнародного тижня відкритого доступу), яка відбудеться під егідою Міністерства освіти та науки України та за участю національних, міжнародних організацій, асоціацій та інших спонсорів. В конференції братимуть участь провідні експерти з багатьох країн світу, які поділяться своїм досвідом, а також будуть обговорюватись шляхи імплементації найкращих практик відкритої науки та інновацій в Україні. Захід передбачає доповіді відомих міжнародних фахівців та експертів. Конференція приурочена до міжнародного Тижня відкритого доступу.

OSICU2022 – це майданчик для обміну досвідом для науковців, керівників та співробітників наукових бібліотек, менеджерів з управління інституційними репозитаріями, керівників та відповідальних виконавців науково-дослідних проєктів, співробітників у галузі ІТ, видавців наукових журналів, розробників науково-інформаційних платформ та систем, аспірантів та молодих вчених, проєктних менеджерів, співорганізаторів стартапів, голів та членів бібліотечних асоціацій, науковців, які працюють над розробкою досліджень, що пов’язані зі штучним інтелектом.

Research Square — багатопрофільна платформа препринтів та послуг видавничого характеру для авторів, партнер конференції
“Відкрита наука та інновації в Україні 2022” — надасть безкоштовний довготерміновий доступ до American Journal Experts Digital для усіх учасників конференції!

Організатори

Міністерство освіти і науки України
Державна науково-технічна бібліотека України
УкрІНТЕІ

Панелі конференції

На І-ій міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» будуть обговорюватися тренди та нові досягнення у царині Відкритої науки, а також перспективи їх розвитку та імплементації в Україні
 • Консолідація та розвиток мережі відкритих дослідницьких інфраструктур в Україні та ЄС
 • Підвищення рівня обізнаності та формування компетентності Відкритої науки
 • Кількісні та якісні методи оцінки досліджень
 • Наукометричні показники та конкурентність грантової системи фінасування
 • Джерела даних та інструменти для проведення наукометричних досліджень
 • Відкрите рецензування
 • Журнали відкритого доступу та моделі їх фінансування
 • Політики відкритого доступу на рівні установ, грантодавців, країни
 • Трансформаційні угоди з видавцями та план S
 • Моніторинг, якість та стратегії розвитку національної наукової періодики
 • Хижацькі журнали та конференції
 • Розвиток національної інфраструктури для підтримки відкритого доступу
 • Практики управління даними дослідження (Research data management)
 • Принципи FAIR для дослідницьких даних та дослідницької інформації
 • Переваги використання постійних ідентифікаторів
 • Формати та стандарти поширення даних та метаданих
 • Локальне, глобальне співробітництво: люди та мережі
 • Громадянська наука, відкрита наукова практика та політика
 • Популяризації Citizen-Science з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема принципів Європейської асоціації громадянської науки (ESCA)
 • Етичні, правові та соціальні виклики Відкритої науки
 • Доброчесність на всіх етапах проведення наукових досліджень
 • Підвищення рівня обізнаності та формуванням компетентності з відкритої науки
 • Державні інструменти підтримки інноваційної діяльності
 • Формати підтримки від Українського фонду стартапів. Програма підтримки проєктів подвійного призначення
 • Програма COST – нові можливості для дослідників та інноваторів України
 • Механізми та інструменти акселераторів інноваційної діяльності в рамках Програми «Горизонт Європа».

Умови участі та Ключові дати

Вимоги до доповіді

Подайте Вашу заявку, включаючи назву, план доповіді (анотація до доповіді не більше 500 слів) та контактні дані учасника. Зверніть увагу, що подати доповідь з більше ніж одним доповідачем неможливо. Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету.

Будь ласка, надішліть вашу заявку у вигляді DOC-документа на email: conference@dntb.gov.ua

Вимоги до оформлення стендових доповідей

Подайте свою стендову доповідь у форматі DOC, яка описує такі аспекти дослідження, як: основна ідея, практичне значення та інноваційний, науковий та/або суспільний вплив. Постерна доповідь має включати: план Вашої доповіді (анотація до стендової доповіді повинна бути не більше 500 слів), контактні дані учасника (ПІБ, посада, назва установи, місто, країна, ідентифікатор ORCID).

Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету. Стендова сесія проходитиме у відповідному цифровому середовищі з можливістю презентації демонстраційних моделей та прототипів. Анотація та постер повинні бути подані та представлені українською або англійською мовами. Будь ласка, надішліть вашу заявку у вигляді DOC-документа на email: conference@dntb.gov.ua

Вимоги до оформлення тез

Подайте свої неопубліковані раніше тези у форматі Word, в яких повинна бути витримана наступна структура та оформлення:

У заголовку тез: назва дослідження; ПІБ авторів; ORCID ідентифікатор авторів (https://orcid.org/); вчене звання та науковий ступінь (при наявності); повна назва установи (закладу, організації); контактні дані авторів: електронна пошта.

Обсяг тез: від 1800 до 3200 знаків, включаючи пробіли. Текст друкується шрифтом - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.0, кегль – 12. Усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати при першому вживанні.

Назва дослідження повинна коротко передати основний зміст роботи.

Вступ повинен висвітлювати актуальність даної роботи.

Матеріали і методи: перелік джерел та методів, що використовувалися при написанні роботи.

Результати дослідження: особливості проведення наукового дослідження, отримані результати проведеного дослідження, його деталі та наслідки.

Висновки: підсумки дослідження та практичне чи теоретичне значення даної роботи.

Використана література (за наявністю) повинна бути оформлена у стилі Vancouver.

Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету на наявність плагіату. Прийняті тези будуть опубліковані у електронному збірнику. Будь ласка, надішліть ваші тези у Word форматі на email: conference@dntb.gov.ua

Ключові дати
Реєстрація учасників до 30 вересня 2022 року
Важливі дати для подачі анотації доповіді та слайдів презентації:
 • Термін подачі: 30 вересня 2022 року на електронну пошту: conference@dntb.gov.ua
 • Повідомлення про прийняття/відхилення: 10 жовтня 2022 року
 • Остаточне подання слайдів презентації для публікації та архівування: 17 жовтня 2022 року
Важливі дати для подачі анотації та стендової доповіді:
 • Термін подачі анотації постеру: 30 вересня 2022 року на електронну пошту: conference@dntb.gov.ua
 • Повідомлення про прийняття/відхилення: 10 жовтня 2022 року
 • Остаточне подання доопрацьованого реферату до постеру: 15 жовтня 2022 року
Важливі дати для подачі тез:
 • Термін подачі тез: 30 вересня 2022 року на електронну пошту: conference@dntb.gov.ua
 • Повідомлення про прийняття/відхилення: 10 жовтня 2022 року
 • Остаточне подання доопрацьованого реферату до постеру: 15 жовтня 2022 року

На надісланий Вами лист повинна надійти відповідь від програмного комітету конференції щодо допуску до участі.

Програма конференції

Ми працюємо над формування програми. Слідкуйте за оновленнями.

Ключові доповідачі

спікер Signe RATSO

Signe RATSO

Виконуюча обов'язків Генерального директора Директорату науки та інновацій Європейської комісії

спікер Suzanne DUMOUCHEL

Suzanne DUMOUCHEL

Член ради директорів EOSC-A TGIR Huma-Num (CNRS), Франція

спікер Ірина КУЧМА

Ірина КУЧМА

Менеджерка програми Відкритого доступу, Electronic Information for Libraries

спікер Ivo WIJNBERGEN

Ivo WIJNBERGEN

Директор по роботі з клієнтами, ORCID

спікер Ludo WALTMAN

Ludo WALTMAN

Заступник директора Центру науково-технічних досліджень (CWTS) Лейденського університету

спікер Emanuel KULCZYCKI

Emanuel KULCZYCKI

Керівник дослідницької групи наукової комунікації Університету ім. А. Міцкевича

спікер Paloma MARIN-ARRAIZA

Paloma MARIN-ARRAIZA

Менеджер із залучення глобальних консорціумів ORCID

спікер Олександр БЕРЕЗКО

Олександр БЕРЕЗКО

Президент Європейської ради докторантів та молодших дослідників (Eurodoc), Україна

спікер Оксана БРУЙ

Оксана БРУЙ

Президент Української бібліотечної асоціації, директор Науково-технічної бібліотеки «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського», Україна

спікер Ольга ПОЛОЦЬКА

Ольга ПОЛОЦЬКА

Виконавчий директор Національного фонду досліджень України, Україна

спікер Maciej MARYL

Maciej MARYL

Директор та засновник Центру цифрових гуманітарних наук Інституту літературних досліджень Польської академії наук, Польща

спікер Sören AUER

Sören AUER

Директор Інформаційного центру науки та технологій Лейбніцького університету, керівник дослідницької групи Data Science and Digital Libraries, Німеччина

спікер Сергій СВІСТУНОВ

Сергій СВІСТУНОВ

Завідувач відділу комп’ютерного забезпечення наукових досліджень та науково-технічної інформації Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України, Україна

спікер Ігор ЄГОРОВ

Ігор ЄГОРОВ

Завідувач відділу Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна

спікер Colleen CAMPBELL

Colleen CAMPBELL

Координаторка Ініціативи "Відкритий доступ 2020" та Ініціативи ESAC, Цифрова бібліотека Макса Планка, Товариство Макса Планка, Німеччина

спікер Сергій КОЗЬМЕНКО

Сергій КОЗЬМЕНКО

Співзасновник видавничої компанії «Ділові Перспективи», Україна

спікер Ognjen OREL

Ognjen OREL

Заступник директора Університетського обчислювального центру Загребського університету, Хорватія

спікер Lambert HELLER

Lambert HELLER

Керівник лабораторії Відкритої науки, Technische Informationsbibliothek (TIB), Німмечина

спікер Gabriela MEJIAs

Gabriela MEJIAs

Менеджер DataCite, Німеччина

спікер Maria GOULD

Maria GOULD

Каліфорнійська цифрова бібліотека, продакт менеджер, США

спікер Тетяна ЯРОШЕНКО

Тетяна ЯРОШЕНКО

Віце-президент з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україна

спікер Tykhonov VYACHESLAV

Tykhonov VYACHESLAV

Старший науковий спеціаліст, Архівація даних та мережеві послуги «DANS-KNAW», Нідерланди

спікер Farace DOMINIC

Farace DOMINIC

GreyNet International, Директор GreyNet International, Нідерланди

спікер Gareth DYKE

Gareth DYKE

Директор з питань контенту, Research Square Company, Угорщина

спікер Sebastian DAHLE

Sebastian DAHLE

Віце-президент Європейської ради докторантів та молодших дослідників (Eurodoc), Словенія

спікер Kimberly PARKER

Kimberly PARKER

Керівник програми Hinari Всесвітня організація охорони здоров'я, Швейцарія

спікер Іван КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Іван КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Президент ГО Агенція Європейських Інновацій, Україна

спікер Павло КАРТАШОВ

Павло КАРТАШОВ

Директор Українського Фонду Стартапів, Україна

Контакти

HelpUkraine, війна триває

декоративне зображення
Є запитання або побажання?