ПЕРША МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ВІДКРИТА НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ”
2022
#OSICU2022

27-28.10.2022
online
Відкрите
наукове майбутнє:
лідери змін
Головна тема конференції

Державна науково-технічна бібліотека України за підтримки Міністерства освіти і науки України має честь запросити для участі у І міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022», яка відбудеться під егідою Міністерства освіти та науки України та за участю національних, міжнародних організацій, асоціацій та інших спонсорів., 27-28 жовтня 2022 року у м. Києві в онлайн форматі.

#OSICU2022

OSICU2022 – це міжнародна наукова конференція з відкритої науки та інновацій в Україні (приурочена до міжнародного тижня відкритого доступу), яка відбудеться під егідою Міністерства освіти та науки України та за участю національних, міжнародних організацій, асоціацій та інших спонсорів. В конференції братимуть участь провідні експерти з багатьох країн світу, які поділяться своїм досвідом, а також будуть обговорюватись шляхи імплементації найкращих практик відкритої науки та інновацій в Україні. Захід передбачає доповіді відомих міжнародних фахівців та експертів. Конференція приурочена до міжнародного Тижня відкритого доступу.

OSICU2022 – це майданчик для обміну досвідом для науковців, керівників та співробітників наукових бібліотек, менеджерів з управління інституційними репозитаріями, керівників та відповідальних виконавців науково-дослідних проєктів, співробітників у галузі ІТ, видавців наукових журналів, розробників науково-інформаційних платформ та систем, аспірантів та молодих вчених, проєктних менеджерів, співорганізаторів стартапів, голів та членів бібліотечних асоціацій, науковців, які працюють над розробкою досліджень, що пов’язані зі штучним інтелектом.

Research Square — багатопрофільна платформа препринтів та послуг видавничого характеру для авторів, партнер конференції
“Відкрита наука та інновації в Україні 2022” — надасть безкоштовний довготерміновий доступ до American Journal Experts Digital для усіх учасників конференції!

Організатори

Міністерство освіти і науки України
Державна науково-технічна бібліотека України
УкрІНТЕІ

Програмний комітет
конференції OSIU

Міністерство освіти і науки України

Олексій ШКУРАТОВ, доктор економічних наук, заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;

Ігор ТАРАНОВ, кандидата економічних наук, генеральний директор директорату науки та інновацій;

Григорій МОЗОЛЕВИЧ, кандидат технічних наук, керівник експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій;

Оксана КРУКЕВИЧ, кандидат юридичних наук, керівник експертної групи з питань розвитку інновацій директорату науки та інновацій;

Андрій ВАСИЛЕНКО, кандидат геологічних наук, державний експерт експертної групи з питань цифровізації освіти і науки директорату цифрової трансформаці.

Державна науково-технічна бібліотека України

Алла ЖАРІНОВА, доктор економічних наук, в.о. директора Державної науково-технічної бібліотеки України.

Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

Володимир КАМИШИН, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи;

Олена ЧМИР, доктор економічних наук, начальник відділу формування науково-технічної бази ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи».

Панелі конференції

На І-ій міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в Україні 2022» будуть обговорюватися тренди та нові досягнення у царині Відкритої науки, а також перспективи їх розвитку та імплементації в Україні
 • Консолідація та розвиток мережі відкритих дослідницьких інфраструктур в Україні та ЄС
 • Підвищення рівня обізнаності та формування компетентності Відкритої науки
 • Кількісні та якісні методи оцінки досліджень
 • Наукометричні показники та конкурентність грантової системи фінасування
 • Джерела даних та інструменти для проведення наукометричних досліджень
 • Відкрите рецензування
 • Журнали відкритого доступу та моделі їх фінансування
 • Політики відкритого доступу на рівні установ, грантодавців, країни
 • Трансформаційні угоди з видавцями та план S
 • Моніторинг, якість та стратегії розвитку національної наукової періодики
 • Хижацькі журнали та конференції
 • Розвиток національної інфраструктури для підтримки відкритого доступу
 • Практики управління даними дослідження (Research data management)
 • Принципи FAIR для дослідницьких даних та дослідницької інформації
 • Переваги використання постійних ідентифікаторів
 • Формати та стандарти поширення даних та метаданих
 • Локальне, глобальне співробітництво: люди та мережі
 • Громадянська наука, відкрита наукова практика та політика
 • Популяризації Citizen-Science з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема принципів Європейської асоціації громадянської науки (ESCA)
 • Етичні, правові та соціальні виклики Відкритої науки
 • Доброчесність на всіх етапах проведення наукових досліджень
 • Підвищення рівня обізнаності та формуванням компетентності з відкритої науки
 • Державні інструменти підтримки інноваційної діяльності
 • Формати підтримки від Українського фонду стартапів. Програма підтримки проєктів подвійного призначення
 • Програма COST – нові можливості для дослідників та інноваторів України
 • Механізми та інструменти акселераторів інноваційної діяльності в рамках Програми «Горизонт Європа».

Умови участі та Ключові дати

Вимоги до доповіді

Подайте Вашу заявку, включаючи назву, план доповіді (анотація до доповіді не більше 500 слів) та контактні дані учасника. Зверніть увагу, що подати доповідь з більше ніж одним доповідачем неможливо. Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету.

Будь ласка, надішліть вашу заявку у вигляді DOC-документа на email: conference@dntb.gov.ua

Вимоги до оформлення стендових доповідей

Подайте свою стендову доповідь у форматі DOC, яка описує такі аспекти дослідження, як: основна ідея, практичне значення та інноваційний, науковий та/або суспільний вплив. Постерна доповідь має включати: план Вашої доповіді (анотація до стендової доповіді повинна бути не більше 500 слів), контактні дані учасника (ПІБ, посада, назва установи, місто, країна, ідентифікатор ORCID).

Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету. Стендова сесія проходитиме у відповідному цифровому середовищі з можливістю презентації демонстраційних моделей та прототипів. Анотація та постер повинні бути подані та представлені українською або англійською мовами. Будь ласка, надішліть вашу заявку у вигляді DOC-документа на email: conference@dntb.gov.ua

Вимоги до оформлення тез

Подайте свої неопубліковані раніше тези у форматі Word, в яких повинна бути витримана наступна структура та оформлення:

У заголовку тез: назва дослідження; ПІБ авторів; ORCID ідентифікатор авторів (https://orcid.org/); вчене звання та науковий ступінь (при наявності); повна назва установи (закладу, організації); контактні дані авторів: електронна пошта.

Обсяг тез: від 1800 до 3200 знаків, включаючи пробіли. Текст друкується шрифтом - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1.0, кегль – 12. Усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати при першому вживанні.

Назва дослідження повинна коротко передати основний зміст роботи.

Вступ повинен висвітлювати актуальність даної роботи.

Матеріали і методи: перелік джерел та методів, що використовувалися при написанні роботи.

Результати дослідження: особливості проведення наукового дослідження, отримані результати проведеного дослідження, його деталі та наслідки.

Висновки: підсумки дослідження та практичне чи теоретичне значення даної роботи.

Використана література (за наявністю) повинна бути оформлена у стилі Vancouver.

Усі матеріали будуть перевірені членами програмного комітету на наявність плагіату. Прийняті тези будуть опубліковані у електронному збірнику. Будь ласка, надішліть ваші тези у Word форматі на email: conference@dntb.gov.ua

Ключові дати
Реєстрація учасників до 30 вересня 2022 року
Важливі дати для подачі анотації доповіді та слайдів презентації:
 • Термін подачі: 30 вересня 2022 року на електронну пошту: conference@dntb.gov.ua
 • Повідомлення про прийняття/відхилення: 10 жовтня 2022 року
 • Остаточне подання слайдів презентації для публікації та архівування: 17 жовтня 2022 року
Важливі дати для подачі анотації та стендової доповіді:
 • Термін подачі анотації постеру: 30 вересня 2022 року на електронну пошту: conference@dntb.gov.ua
 • Повідомлення про прийняття/відхилення: 10 жовтня 2022 року
 • Остаточне подання доопрацьованого реферату до постеру: 15 жовтня 2022 року
Важливі дати для подачі тез:
 • Термін подачі тез: 30 вересня 2022 року на електронну пошту: conference@dntb.gov.ua
 • Повідомлення про прийняття/відхилення: 10 жовтня 2022 року
 • Остаточне подання доопрацьованого реферату до постеру: 15 жовтня 2022 року

На надісланий Вами лист повинна надійти відповідь від програмного комітету конференції щодо допуску до участі.

Матеріали конференції

Програма конференції

Перший день 27 жовтня 2022 року
Пленарне засідання конференції

МОДЕРАТОРИ:
СОФІЯ ЖЕРЕБЧУК (ДНТБ УКРАЇНИ)
САБІНА АУГУНАС (ДНТБ УКРАЇНИ)

10:00 - 10:15
Олексій ШКУРАТОВ
ЗАСТУПНИК МІНІСТРА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МОН УКРАЇНИ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Ігор ТАРАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОРАТУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ МОН УКРАЇНИ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Алла ЖАРІНОВА
В. О. ДИРЕКТОРА ДНТБ УКРАЇНИ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

10:15 - 10:30
Майкл APEHТОФТ
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРАТУ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

"ПОЛІТИКА ТА ІНІЦІАТИВИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ"

10:30 - 10:40
Сюзанна ДЮМУШЕЛЬ
КЕРІВНИК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА CNRS, КООРДИНАТОР ОPERAS RI, ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ EOSC

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

10:40 - 10:50
Сусанна МОРНАТІ
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР 4SCIENCE

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

10:50 - 10:55
Павло КАРТАШОВ
ДИРЕКТОР УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ СТАРТАПІВ (ФОНД РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ)

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

10:55 - 11:10
Iвo BAЙНБЕРГЕН
ДИРЕКТОР ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ORCID

"HAУKOВА КОМУНІКАЦІЯ КРІЗЬ КОРДОНИ"

11:10 - 11:25
Ірина КУЧМА
МЕНЕДЖЕР ПРОГРАМИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ EIFL

"КЛІМАТИЧНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ВІДКРИТА НАУКА"

11:25 - 11:40
Олександр БЕРЕЗКО
ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ (EURODOC)

"ВІДКРИТА НАУКА: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ"

11:40 - 11:55
Євгеній ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ "УРАН"

"РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ "УРАН" У ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО СВІТОВИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНФРАСТРУКТУР"

11:55 - 12:10
Габріела МЕХЕЯС
МЕНЕДЖЕР DATACITE

"ПОСТІЙНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ ЯК ВІДКРИТА НАУКОВА ІНФРАСТРУКТУРА"

12:10 - 12:25
Мацей МАРИЛЬ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ ЦИФРОВИХ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

"ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОЇ ВІДКРИТОЇ НАУКИ. ВІД КОРОТКОСТРОКОВИХ ЦІЛЕЙ ДО ДОВГОСТРОКОВИХ НАДБАНЬ"

12:25 - 12:40
Кімберлі ПАРКЕР
ПРОГРАМНИЙ МЕНЕДЖЕР БIБЛIОТЕКИ HILARI ТА ЦИФРОВОЇ МЕРЕЖІ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ВООЗ)

"ВІДКРИТИЙ ДОСТУП У RESERCH4LIFE АБО НАУКА НЕ МАЄ КОРДОНІВ"

12:40 - 12:55
Орел ОГНЕН
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗАГРЕБСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (SRCE).

"НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА ДОСЛІДНИЦЬКА ІНФРАСТРУКТУРА ХОРВАТІЇ"

12:55 - 13:10
Маргарет ПЛАНК
КЕРІВНИК ЛАБОРАТОРІЇ НЕТЕКСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ІМ. ЛЕЙБНІЦА (ТІВ)

"ВІДКРИТІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ З УКРАЇНОЮ: ПРОЕКТ DAAD"

13:10 - 13:20
Ірина ДРАЧ
ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

"ВІДКРИТА НАУКА В УНІВЕРСИТЕТАХ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ"

13:20 - 13:40
Франс ЛЕТТЕНСТРЕМ
ГЛОБАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР З ЛІЦЕНЗУВАННЯ BENTHAM SCIENCE
Гарет Дайк КОНТЕНТ
ДИРЕКТОР RESEARCH SQUARE COMPANY

"ПИШЕМО ДЛЯ УСПІХУ: ПУБЛІКАЦІЯ У ВПЛИВОВИХ МІЖНАРОДНИХ ЖУРНАЛАХ"

13:40 - 14:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА
Перший день 27 жовтня 2022 року
ПАНЕЛЬ 1. Відкритий доступ до дослідницьких інфраструктур

МОДЕРАТОР: Сабіна АУГУНАС (ДНТБ УКРАЇНИ)

14:00 - 14:15
Сорен АУЕР
ДИРЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ІМ. ЛЕЙБНІЦА (ТІВ)

"ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ OPEN RESEARCH KNOWLEDGE GRAPH"

14:15 - 14:30
Оксана БРУЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

"ПОЛІТИКА ВІДКРИТОЇ НАУКИ УНІВЕРСИТЕТУ. ДОСВІД КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

14:30 - 14:50 (ВИСТУП СПОНСОРІВ)
Iрен БУСО
МЕНЕДЖЕР З РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 4SCIENCE

ФІНАНСУВАННЯ ВІДКРИТОЇ НАУКИ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ МЕТОДОЛОГІЙ КРАУДФАНДИНГУ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ В ЕПОХУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

14:50 - 15:05
Тіціана ФЕРРАРІ
ДИРЕКТОР ФОНДУ ЕGІ

"ПІДТРИМКА ІНФРАСТРУКТУРИ ВІДКРИТИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ"

15:05 - 15:20
Сергій СВИСТУНОВ
ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ІМ. БОГОЛЮБОВА НАН УКРАЇНИ

"ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В НАН УКРАЇНИ - ПОТОЧНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"

15:20 - 15:30
Олена ЧМИР
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНУ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ"

"НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ У СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ НАУКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МАЙБУТНІЙ РОЗВИТОК”

15:30 - 15:40
Сабіна АУГУНАС
ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ

"СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ URIS"

15:40 - 15:50
Сергій ЖАРІНОВ
В.О. ДИРЕКТОРА УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

"РОЗВИТОК СФЕРИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА"

15:00 - 16:00
ОБГОВОРЕННЯ
Перший день 27 жовтня 2022 року
ПАНЕЛЬ 2. Сучасні тенденції у практиках оцінки наукових досліджень

МОДЕРАТОР: НАТАЛІЯ КАЛЮЖНА (ДНТБ УКРАЇНИ)

16:00 - 16:10
Григорій МОЗОЛЕВИЧ
КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ ДИРЕКТОРАТУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ МОН УКРАЇНИ

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВІДКРИТОЇ НАУКИ ДО 2030 РОКУ"

16:10 - 16:25
Лудо ВАЛЬТМАН
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (CWTS) ЛЕЙДЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ТА ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – ЩАСЛИВИЙ ШЛЮБ?"

16:25 - 16:40
Емануель КУЛЬЧИЦЬКИЙ
ПРОФЕСОР УНІВЕРСИТЕТУ АДАМА МІЦКЕВИЧА

"ГЕОПОЛІТИКА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: БАГАТОМОВНІСТЬ ТА АЛФАВІТИ"

16:40 - 16:55
Ольга ПОЛОЦЬКА
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНИ

"РЕФОРМА ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ"

16:55 - 17:10
Себастьян ДАЛЕ
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ

."ПОГЛЯД МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ НА ВІДКРИТУ НАУКУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ"

17:10 - 17:25
Ігор ЄГОРОВ
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ»

"ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОЦІНЮВАННІ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ"

17:25 - 17:40
Елісон ФРОММ
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ARXIV

"ВІДКРИТІСТЬ: НАША ГОЛОВНА МІСІЯ"

17:40 - 18:00
ОБГОВОРЕННЯ
Другий день 28 жовтня 2022 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ COST (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY)

МОДЕРАТОР: ОКСАНА КРУКЕВИЧ, КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ДИРЕКТОРАТУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ МОН УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАТОР COST В УКРАЇНІ

11:00 - 11:05
Олексій ШКУРАТОВ
ЗАСТУПНИК МІНІСТРА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МОН УКРАЇНИ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

11:05 - 11:15
Рональд ДЕ БРЮЇН
ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ COST

"ЗНАЙОМСТВО З СOST"

11:15 - 11:30
Каталiн АЛЬФОЛЬД
СПЕЦІАЛІСТ З ПОЛІТИКИ АСОЦІАЦІЇ COST

"МЕРЕЖА ТА СПІВПРАЦЯ - ПІДГОТОВКА ДО ПОДАЧІ ЗАЯВОК В РАМКАХ ПРОГРАМИ COST ACTION"

11:30 - 11:45
Олексій ТУРУТА
ДЕЛЕГАТ МС В СА21131
Оксана ПЕЛЮХ
ДЕЛЕГАТ МС В СА21125

"ДОДАНА ВАРТІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ COST ACTION З УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ МАШИННОЇ ОБРОБКИ, ВІДСТЕЖЕННЯ ТА ЗБОРУ ДАНИХ РІЗНИМИ МОВАМИ ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ", "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОРУМ ДЛЯ ВІДРОДЖЕННЯ МАРГІНАЛІЗОВАНИХ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ"

11:45 - 12:00
Марина МАРАКОВА
СТАЖЕР

"СOST 3 СЕРЕДИНИ"

12:00 - 12:15
Оксана КРУКЕВИЧ
КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ДИРЕКТОРАТУ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ МОН УКРАЇНИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАТОР COST В УКРАЇНІ

"УКРАЇНА ЯК ПОВНОПРАВНИЙ ЧЛЕН COST"

12:15 - 12:30
ОБГОВОРЕННЯ
12:30 - 13:00
ПЕРЕРВА
Другий день 28 жовтня 2022 року
ПАНЕЛЬ 3. Відкриті інновації під час військових дій та план дій на післявоєнний період відновлення

МОДЕРАТОР: ОЛЕНА ЧМИР (УКPIНTEI)

13:00 - 13:15
Марія КРАСНОЩОК
ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖЕР УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ СТАРТАПІВ (ФОНД РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ)

"ЗНАЙОМСТВО З УКРАЇНСЬКИМ ФОНДОМ СТАРТАПІВ"

13:15 - 13:30
Катерина ДЕГТЯР
КЕРІВНИК ПРОЕКТУ "DEEP TECH ACCELERATOR"

"ЗУСТРІЧАЙТЕ DEEP TECH ACCELERATOR"

13:30 - 13:45
Іван КУЛЬЧИЦЬКИЙ
ПРЕЗИДЕНТ ГО “АГЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІННОВАЦІЙ”

"ЯК ВИКОРИСТАТИ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ "МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ АКСЕЛЕРАТОРІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" В РАМКАХ ПРОГРАМИ "ГОРИЗОНТ ЄВРОПА"

13:45 - 14:00
Володимир НОЧВАЙ
СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ

"ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ"

Другий день 28 жовтня 2022 року
ПАНЕЛЬ 4. Відкритий доступ до наукових результатів та науково-технічної інформації

МОДЕРАТОР: НАТАЛІЯ КАЛЮЖНА (ДНТБ УКРАЇНИ)

14:00 - 14:20
Коллін КЕМПБЕЛЛ
КООРДИНАТОР OPEN ACCESS INITIATIVE 2020, ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА МАКСА ПЛАНКА

"ДРУГА ХВИЛЯ ПЕРЕХОДУ ДО ВІДКРИТОЇ НАУКИ"

14:20 - 14:35
Карен Гіттебаль ІБАНЕЗ
СТАРШИЙ СПІВРОБІТНИК ОФІСУ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЗВ'ЯЗКІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДАНІЇ

"ДАНСЬКИЙ ІНДИКАТОР ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ – МОНІТОРИНГ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ"

14:35 - 14:50
Леа Марія ФЕРГЮСОН
АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ ІМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА, КООРДИНАТОР ОФІСУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

"МОЖЛИВОСТІ ВІДКРИТИХ НАУКОВИХ ПРАКТИК У НАУКОВИХ ЦЕНТРАХ ГЕЛЬМГОЛЬЦА – ОСНОВНЕ З ПОЗИЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ"

14:50 - 15:05
Крістіан ХАУШКЕ
КЕРІВНИК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ГРУПИ “ВІДКРИТА ДОСЛІДНИЦЬКА ІНФОРМАЦІЯ”, ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ЛЕЙБНІЦЯ (ТІВ)

“ЖУРНАЛИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ У СПІЛЬНОМУ ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ФОНДІ МЕТАДАНИХ”

15:05 - 15:20
Синтія ХАДСОН-ВІТАЛЕ
ДИРЕКТОР З ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ, АСОЦІАЦІЯ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК (ARL)

"РЕАЛІЇ ОБМІНУ НАУКОВИМИ ДАНИМИ"

15:20 - 15:30
Сергій КОЗЬМЕНКО
СПІВЗАСНОВНИК ВИДАВНИЧОЇ КОМПАНІЇ "ДІЛОВІ ПЕРСПЕКТИВИ"

"СУЧАСНИЙ СТАН І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ"

15:30 - 15:45
Паула МІЛЕВСЬКА
КОНСУЛЬТАНТ КЛІЄНТІВ З ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ КОМПАНІЇ ELSEVIER

"ТЕНДЕНЦІЇ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ"

15:45 - 16:00
ПЕРЕРВА
Другий день 28 жовтня 2022 року
ПАНЕЛЬ 5. Відкриті дані та відтворюваність результатів наукових досліджень

МОДЕРАТОР: СОФІЯ ЖЕРЕБЧУК (ДНТБ УКРАЇНИ)

16:00 - 16:15
Ламберт ГЕЛЛЕР
КЕРІВНИК ЛАБОРАТОРІЇ ВІДКРИТОЇ НАУКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НІМЕЧЧИНИ (ТІВ)

"ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ВІДКРИТУ НАУКОВУ ЛАБОРАТОРІЮ – ЧОМУ КНИЖКОВІ СПРИНТИ, ХАКАТОНИ ТА ІНШІ ГНУЧКІ ФОРМАТИ ВАЖЛИВІ В ТЕОРІЇ НАУКОВИХ ДАНИХ У ТІВ"

16:15 - 16:30
Сергій ФРОЛОВ
КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ ПІТТСБУРЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"ЯК ОБМІН ДАНИМИ МОЖЕ ПОЛЕГШИТИ КРИЗУ ВІДТВОРЮВАНОСТІ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ"

16:30 - 16:45
Палома АРРАЇЗА
МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ (ГЛОБАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ ORCID)

"ВНЕСОК ORCID В ЕКОСИСТЕМУ ВІДКРИТИХ МЕТАДАНИХ"

16:45 - 17:00
Домінік ФАРАС
ДИРЕКТОР GREYNET INTERNATIONAL, GREY LITERATURE NETWORK SERVICE

"ДАНІ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВІДКРИТИЙ ДОСТУП І ПРИНЦИПИ FAIR ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ"

17:00 - 17:15
Олександр СТРИЖАК
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ "МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ"

"ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІ КЛАСТЕРИ НАРАТИВІВ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

17:15 - 17:30
Тетяна ЯРОШЕНКО
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ З НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

"ВІДКРИТИЙ ДОСТУП, ВІДКРИТА НАУКА, ВІДКРИТІ ДАНІ: ЯК ЦЕ БУЛО І КУДИ ЙДЕМО (ДО 20-ЛІТТЯ БУДАПЕШТСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ)"

17:30 - 17:45
Марія ГУЛЬД
МЕНЕДЖЕР ДОСЛІДНИЦЬКИХ ДАНИХ ТА КЕРІВНИК ПРОЕКТУ ROR КАЛІФОРНІЙСЬКОЇ ЦИФРОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

"РЕЄСТР ДОСЛІДНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ВІДКРИТІ ПОСТІЙНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ ДЛЯ АФІЛІАЦІЙ"

17:45 - 18:00 (ВИСТУП СПОНСОРІВ)
Ірина ТИХОНКОВА
ФАХІВЕЦЬ З АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ КОМПАНІЇ CLARIVATE. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

"АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ НА ОСНОВІ ДАНИХ WEB OF SCIENCE

Ключові доповідачі

спікер Сюзанна ДЮМУШЕЛЬ

Сюзанна ДЮМУШЕЛЬ

Керівник європейського співробітництва CNRS, координатор OPERAS RI, Директор асоціації EOSC

спікер Ірина КУЧМА

Ірина КУЧМА

Менеджерка програми Відкритого доступу EIFL

спікер Іво ВАЙНБЕРГЕН

Іво ВАЙНБЕРГЕН

Директор із залучення ORCID

спікер ЛУДО ВАЛЬТМАН

ЛУДО ВАЛЬТМАН

Заступник директора Центру науково-технічних досліджень (CWTS) Лейденського університету

спікер Емануель КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Емануель КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Керівник дослідницької групи наукових комунікацій, Університет імені А. Міцкевича

спікер Палома АРРАЇЗА

Палома АРРАЇЗА

Менеджер із залучення нових клієнтів (Глобальний консорціум ORCID)

спікер Олександр БЕРЕЗКО

Олександр БЕРЕЗКО

Президент Європейської ради докторантів та молодих дослідників (Eurodoc)

спікер Оксана БРУЙ

Оксана БРУЙ

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

спікер Ольга ПОЛОЦЬКА

Ольга ПОЛОЦЬКА

Виконавчий директор Національного фонду досліджень України

спікер Мацей МАРИЛЬ

Мацей МАРИЛЬ

Директор Центру цифрових гуманітарних наук Інституту літературних досліджень Польської академії нау

спікер Зурен АУЕР

Зурен АУЕР

Директор Інформаційного центру науки і технологій імені Лейбніца (TIB)

спікер Сергій СВИСТУНОВ

Сергій СВИСТУНОВ

Завідувач відділу комп’ютерного забезпечення наукової та науково-технічної інформації Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України

спікер Ігор ЄГОРОВ

Ігор ЄГОРОВ

Заступник директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

спікер Коллін КЕМПБЕЛЛ

Коллін КЕМПБЕЛЛ

Керівник із зовнішнього залучення до переходу до ОА в Макса Планка Цифрова бібліотека (MPDL), Open Access 2020 Ініціатива

спікер Сергій КОЗЬМЕНКО

Сергій КОЗЬМЕНКО

Співзасновник видавничої компанії «Ділові перспективи»

спікер Огнєн ОРЕЛ

Огнєн ОРЕЛ

Помічник директора SRCE, Університетський обчислювальний центр Загребського університету (SRCE)

спікер Ламберт ХЕЛЛЕР

Ламберт ХЕЛЛЕР

Керівник лабораторії відкритої науки Національної науково-технічної бібліотеки Німеччини (TIB)

спікер Габріела МЕХЕЯС

Габріела МЕХЕЯС

Менеджерка DataCite

спікер Марія ГУЛЬД

Марія ГУЛЬД

Менеджер дослідницьких даних та керівник проекту ROR, Каліфорнійська цифрова бібліотека

спікер Тетяна ЯРОШЕНКО

Тетяна ЯРОШЕНКО

Віце-президент з наукової роботи та інформатизації Києво-Могилянської академії

спікер Домінік ФАРАС

Домінік ФАРАС

Директор GreyNet International, Grey Literature Network Service

спікер Гарет ДАЙК

Гарет ДАЙК

Контент директор Research Square Company

спікер Себастьян ДАЛЕ

Себастьян ДАЛЕ

Віце-президент Європейської ради докторантів та молодих дослідників

спікер Кімберлі ПАРКЕР

Кімберлі ПАРКЕР

Програмна менеджерка, Hinari та цифрової інформації мережі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)

спікер Іван КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Іван КУЛЬЧИЦЬКИЙ

Президент ГО Агенція Європейських Інновацій

спікер Павло КАРТАШОВ

Павло КАРТАШОВ

Директор Українського Фонду Стартапів (Фонд Розвитку Інновацій)

спікер Майкл АРЕНТОФТ

Майкл АРЕНТОФТ

Керівник відділу Відкритої науки Генерального директорату з досліджень та інновацій Європейської Комісії

спікер Євгеній ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ

Євгеній ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ

Виконавчий директор Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»

спікер Леа МАРІЯ ФЕРГЮСОН

Леа МАРІЯ ФЕРГЮСОН

Координаторка офісу відкритої науки Асоціація дослідницьких центрів ім. Гельмгольца

спікер Маргрет ПЛАНК

Маргрет ПЛАНК

Керівник лабораторії нетекстових матеріалів Інформаційного центру науки та технологій імені Лейбніца (TIB)

спікер Франс ЛЕТТЕНСТРЕМ

Франс ЛЕТТЕНСТРЕМ

Глобальний менеджер з ліцензування Bentham Science

спікер Сусанна МОРНАТІ

Сусанна МОРНАТІ

Виконавча директорка 4Science

спікер Ірен БУСО

Ірен БУСО

Менеджерка з розвитку бізнесу 4Science

спікер Тіціана ФЕРРАРІ

Тіціана ФЕРРАРІ

Директор фонду EGI

спікер Елісон ФРОММ

Елісон ФРОММ

Виконавчий директор arXiv

спікер Рональд ДЕ БРЮЇН

Рональд ДЕ БРЮЇН

Директор Асоціації COST

спікер Каталін АЛЬФОЛЬДІ

Каталін АЛЬФОЛЬДІ

Спеціаліст з політики Асоціації COST

спікер Марія КРАСНОЩОК

Марія КРАСНОЩОК

Проектний менеджер Українського Фонду Стартапів (Фонд Розвитку Інновацій)

спікер Володимир НОЧВАЙ

Володимир НОЧВАЙ

Старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України

спікер Синтія ХАДСОН-ВІТАЛЕ

Синтія ХАДСОН-ВІТАЛЕ

Директор відділу стипендій, Асоціації наукових бібліотек (ARL)

спікер Карен ГІТТЕБАЛЬ ІБАНЕЗ

Карен ГІТТЕБАЛЬ ІБАНЕЗ

Старший співробітник Офісу досліджень і зв’язків Технічного університету Данії

спікер Томаш ПШОНКА

Томаш ПШОНКА

Директор з досліджень, Elsevier

спікер Олександр СТРИЖАК

Олександр СТРИЖАК

Заступник директора Національного центру "Мала академія наук України"

спікер Ірина ТИХОНКОВА

Ірина ТИХОНКОВА

Customer Success Architect, Clarivate

спікер Олена ЧМИР

Олена ЧМИР

Начальник відділу формування науково-технічної бази ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи»

Контакти

HelpUkraine, війна триває